Namu apsaimniekošana

Namu apsaimniekošana ir namu un būvju pārvaldīšana un tiem funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu uzturēšana tehniskā kārtībā.

Namu apsaimniekošanu var veikt paši daudzdzīvokļu nama dzīvokļu īpašnieki vai namu apsaimniekošanas uzņēmums, ar ko dzīvokļu īpašnieki noslēguši līgumu.

Namu apsaimniekotājam jāveic:

  • dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas un tai piesaistītā zemes gabala sanitārā kopšana un labiekārtošana (tai skaitā deratizācija, dezinsekcija);
  • dzīvojamās mājas (tai skaitā inženiertehnisko komunikāciju un sistēmu) tehniskā apkope, kārtējie remontdarbi;
  • mājas pārvaldīšanas pakalpojumi (tai skaitā finanšu uzskaites un juridiskie pakalpojumi, lietvedības nodrošināšana);
  • nākamajam periodam nepieciešamo remontdarbu plānošana (vismaz trim nākamajiem gadiem vai citam dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē noteiktajam periodam).

Ēkas un teritorijas sanitārā kopšana – parasti ietver kāpņu telpu, koplietošanas telpu ikdienas kopšanu; kāpņu telpu, koplietošanas telpu ģenerāltīrīšanu; teritorijas ikdienas kopšanu; atkritumu izvešanu, zāles pļaušanu, lapu vākšanu, apstādījumu kopšanu un apzaļumošanu, sniega tīrīšanu, izvešanu, apledojuma likvidēšanu, deratizāciju un dezinsekciju.

Tehniskā uzturēšana – parasti ietver elektro sistēmas un apgaismojuma uzturēšanu; siltumapgādes sistēmas tehnisko apkalpošanu; ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tehnisko apkalpošanu; liftu tehnisko apkalpošanu; sīkos remonta darbus; ēkas konstruktīvo elementu uzraudzību; avārijas dienestu un enerģētikas pakalpojumus.

Kopīpašuma pārvaldīšana – parasti ietver komunālo pakalpojumu piegādi; ēkas finansu uzskaites nodrošināšanu; parādu piedziņa, juridisko atbalstu, lietvedību; kopīpašuma sapulču organizēšanu un klientu atbalsta centra pakalpojumus.

Atkritumu apsaimniekošana – atkritumu savākšana, uzglabāšana, pārvadāšana, reģenerācija un apglabāšana (tai skaitā sadedzināšana sadzīves atkritumu sadedzināšanas iekārtās), kā arī šo darbību pārraudzība un atkritumu apglabāšanas vietu aprūpe pēc to slēgšanas. Atkritumu apsaimniekošana ietver arī tirdzniecību ar atkritumiem un starpniecību atkritumu apsaimniekošanā.
 

=

* Lūdzu aizpildi summu vārdiski latviešu valodā ar visām garumzīmēm!

Komentēšanas noteikumi!