Ugunsdrošības serviss būvobjektos

Viens no būtiskākajiem servisa uzdevumiem drošības garantijai – pareiza sistēmas ekspluatācija un kvalitatīva tehniskā apkalpošana.
Ugunsdrošības sistēmas – pretēji apsardzes un videonovērošanas sistēmām, kas parasti atrodas lietotāja ikdienas uzraudzībā un bojājumu gadījumā tās īpašnieks sistēmas remontu var veikt pats - darbojas nepārtrauktā režīmā. Sistēmas bojājumi nepietiekamas uzraudzības dēļ var palikt nepamanīti uz ilgu laiku.
Ļoti bieži ir sastopamas ugunsaizsardzības sistēmas, kuras lietotājs "lieto" ik dienas pat nenojaušot to, ka šī sistēma nav spējīga darboties, vai arī sistēmas nostrādes brīdī īpašniekam nebūs informācijas, ko nozīmē mirgojošais cipariņš uz vadības pults brīdī, kad ugunsgrēks jau "klauvē" pie būvobjekta durvīm.
Var dārgi izmaksāt Labākā gadījumā tāda nevērība saistīta ar ierīkošanai iztērēto līdzekļu veltīgu izšķiešanu, taču ļaunākais – ugunsaizsardzības sistēma nepilda savas pamatfunkcijas – ugunsgrēka konstatēšanu un trauksmes izziņošanu. Jāievēro likums Ugunsaizsardzības sistēmas nepieciešamību objektā reglamentē Latvijas būvnormatīva LBN-97 "Ugunsdrošības normas". Ugunsaizsardzības sistēmas prasības ierīkošanai un ekspluatācijai reglamentē MK 2004. gada 17. februāra noteikumi Nr. 82 "Ugunsdrošības noteikumi" un 2008. gada 5. februāra grozījumi - MK Nr. 60, kur būtiski precizētas prasības sistēmas ekspluatācijai. Noteikumi nosaka ugunsdrošības prasības, kas fiziskajām un juridiskajām personām jāievēro, lai neatkarīgi no objekta īpašuma formas un atrašanās vietas novērstu un sekmīgi dzēstu ugunsgrēkus, kā arī mazinātu to sekas. Noteikts arī, ka: * objektā jāglabā ugunsaizsardzības sistēmas tehnisko projektu, * ekspluatācijas instrukciju, * aizsargājamo telpu (zonu) sarakstu, * ugunsaizsardzības sistēmas pieņemšanas aktu un tam pievienotos dokumentus, * ugunsaizsardzības sistēmas tehniskās apkopes un remontdarbu uzskaites žurnālu, * ugunsaizsardzības sistēmu iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnālu, * ugunsaizsardzības sistēmu tehniskās apkopes reglamentu. Objektam ir jābūt nodrošinātam ar: * ugunsdzēsības tehniku, * ugunsdzēsības ūdensapgādi, * ugunsaizsardzības un ugunsdzēsības sistēmām, * ugunsdzēsības dienesta izsaukšanas ierīcēm, * ugunsdzēsības aparātiem un inventāru atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām ugunsdrošības prasībām, kā arī uzturēt šīs iekārtas un līdzekļus lietošanas kārtībā. Šo noteikumi reglamentē automātisko ugunsaizsardzības iekārtu ekspluatācijas vispārīgās prasības, kuros ir arī noteikts, ka "automātisko ugunsaizsardzības iekārtu tehnisko apkopi un remontu veic īpaši apmācīta persona, kurai ir nepieciešamo zināšanu apliecinošs dokuments. Ja objekta darbinieki minētos darbus nevar veikt, viņiem noslēdz līgumu ar attiecīgu organizāciju." Drošības sistēmu serviss ir organizācija, kuras darbība saistīta ar pilnu darbu ciklu no projekta līdz sistēmu ekspluatācijai. Noslēdzot Līgumu ar Drošības sistēmu servisu klients iegūst: * ugunsaizsardzības iekārtu uzstādīšanu, * apkalpošanu ugunsdrošības jomā (sistēmas ieviešana uzņēmumos, dokumentācijas sagatavošana, instruktāža ugunsdrošībā, ugunsgrēka riska novērtēšana, inženiertehnisko iekārtu atbilstības izvērtēšana ugunsdrošības jomā u.c. Ugunsgrēku ir daudz, un var tikai minēt, cik liels apjoms ķīmisko vielu nonāk dabā un kādu kaitējumu tās nodara videi. Lai gan pati galvenā vērtība, kas jāsargā, ir cilvēka dzīvība, rūpes par vides drošību ir vēl viens nopietns arguments ugunsdrošības sistēmas sakārtošanai. Raksts veidots sadarbībā ar SIA Heliks DS direktoru – projektu vadītāju Uldi Bergmani
=

* Lūdzu aizpildi summu vārdiski latviešu valodā ar visām garumzīmēm!

Komentēšanas noteikumi!
  • pēteris 09.12.2008 21:10
    Vajag visus dēļus un sijas uzglabāt bez seguma, tad pirmos gadus par ugunsdrošību bēdu nebūs. Varbūt, kad drusku apžūs.
  • Adresāts 15.12.2008 10:04

    LBN-97 "Ugunsdrošības normas" - nav pareizi.

     

    LBN 201-07 "Būvju ugunsdrošība" - būs labāk.